Криотерапия

Криотерапия

Представлява вид лечение, при което с помощта на ниски температури се премахват доброкачествени или злокачествени лезии. Криотерапиятапричинява некроза, която е резултат от замразяването на клетките. Третираните участъци в последствие реепителизират. Основните предимства на методиката са лесната й употреба, ниската цена и добрите козметични резултати.

Механизмът на действие се състои в бърз трансфер на топлина от кожата. Най – често използваният криоген е течният азот с Тк -196оС. Скоростта на топлинният трансфер зависи от разликата в температурите между кожата и течния азот. Когато се нанася със спрей, течният азот попада върху кожата директно, настъпва изпарение, при което топлината от кожата преминава в течния азот. Клетъчното увреждане настъпва след замръзяване на клетките. Трансформирането на водата в лед създава осмотичен градиент от двете страни на клетъчната мембрана, който причинява допълнително увреждане. Бързото замръзяване и бавното размразяване уврежда епителните клетки. Освен това след бързо размразяване фибробластите произвеждат по – малко колаген. Следователно методът е подходящ за лечение на келоиди и доброкачествени лезии. Ниските температури причиняват увреждане чрез концентриране на електролитите вътреклетъчно. Кератиноцитите се увреждат оптимално при – 50оС, при меланоцитите това настъпва при – 5оС. Този факт обяснява хипопигментацията, която се получава след криотерапия при тъмнокожи индивиди.

    Няма намерени процедури.
Горе